• Dzwonki w szkole

    • CZAS TRWANIA LEKCJI  

      

     1.

     800 – 845

     2.

     855 – 940

     3.

     950 – 1035

     4.

     1045  – 1130

     5.

     1140 – 1225

     6.

     1240 – 1325

     7.

     1340  – 1425

     8.

     1440 – 1525

     9.

     1535 – 1620

     10.

     1630 – 1715

      

     CZAS TRWANIA PRZERW

      

     1.

     845 – 855  (10 minut)

     2.

     940 – 950  (10 minut)

     3.

     1035 – 1045  (10 minut)

     4.

     1130  – 1140  (10 minut)

     5.

     1225 – 1240  (15 minut)

     6.

     1325 – 1340  (15 minut)

     7.

     1425  – 1440  (15 minut)

     8.

     1525– 1535  (10 minut)

     9.

     1630 – 1640  (10 minut)

      

      

     1. Uczniowie (z wyjątkiem uczniów przebywających w świetlicy mają obowiązek przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż podczas przerwy poprzedzającej pierwszą lekcję ucznia w danym dniu.

     2. Jeżeli uczeń przyjdzie do szkoły wcześniej oczekuje na rozpoczęcie zajęć świetlicy szkolnej.

     3. Podczas trwania lekcji uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach  lub szatniach bez opieki nauczyciela.

     4. Obiady będą wydawane do godziny 14:45.