• Dzień Ziemi 2020

    • 22 kwietnia – Święto Ziemi 

      

     Wszyscy wiedzą czym jest RECYKLING, ale czy wiemy czym jest UPCYKLING?

     Upcykling to forma przetwarzania wtórnego odpadów, w wyniku którego powstają produkty o wyższej wartości i są traktowane jako „wartościowe surowce”.

      

     W związku z obchodzonym 22 kwietnia Świętem Ziemi proponujemy aktywne włączenie się w akcję ograniczania ilości wytwarzanych przez ludzi odpadów poprzez udział w zabawie:

     „ Z dostępnych w Twoim domu materiałów podlegających recyklingowi (np. butelki PET, szklane opakowania, wyszczerbione naczynia, plastikowe opakowania) wykonaj samodzielnie lub razem z rodzeństwem/rodzicami przedmiot użytkowy, który dzięki temu otrzyma „drugie życie”. Gotową pracę uwiecznij na zdjęciu, podpisz swoim imieniem oraz klasą i wyślij na adres baksylwiasp15@gmail.com w tytule „Święto Ziemi - upcykling”. Przesłane zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej SP15.

     Uczniowie, którzy nadeślą swoje prace, otrzymają uwagi pozytywne.

      

     Zapraszamy również nauczycieli do kreatywności :-)