• Udział w projekcie: Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

    • Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz

      

     Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu im. Jana III Sobieskiego realizuje projekt „Wysoka jakość edukacji szkolnej w Mieście Racibórz” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

     Projekt ma na celu zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych. W projekcie przewidziano również doposażenie placówek w pomoce do zajęć specjalistycznych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.

     Projekt realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

      

     Wartość projektu: 3 106 170,47 zł.

     Dofinansowanie projektu z UE: 2 640 244,89 zł.

     Beneficjent: Miasto Racibórz