• Skład samorządu i opiekunowie

    •  

      

     SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

      

            

     PRZEWODNICZĄCA: Lena Grabiniok z klasy 7B

     ZASTĘPCY: Zofia Frydryszek (klasa 7C), Natasza Kyrychenko (klasa 8A) i Wioletta Rosina (klasa 7C)

     CZŁONKEK MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA: Lena Grabiniok z klasy 7B

     OPIEKUNOWIE: pani Jolanta Otlik i pani Lidia Zawadzka