• Skład samorządu i opiekunowie

    •  

      

     SKŁAD  SAMORZĄDU  UCZNIOWSKIEGO

      

            

     PRZEWODNICZĄCA: Marta Madecka

     ZASTĘPCA: Jasmina Witkowska-Chmielewska, Tymoteusz Pala

      

     CZŁONKOWIE MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA:

      Marta Madecka, Emilia Przybyła, Paulina Stefanowska

           

     OPIEKUNOWIE: Anna Reszka , Joanna Chrzanowska - Rybeczka