• Gdzie szukać pomocy - informator dla rodziców


    • 1. LISTA NUMERÓW TELEFONÓW POD KTÓRYMI MOŻNA SZUKAĆ POMOCY!


     • 116 111 – TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


     • 800 100 100 - TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI


     • 800 12 12 12 – DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA


     • 801 199 990 – OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI - NARKOMANIA


     • PORADNIA INTERNETOWA www.narkomania.org.pl – w której można uzyskać anonimową pomoc   on - line lekarza psychiatry, psychologa   i prawnika.


     2. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ

         CZŁOWIEKA „Tęcza”

         lokalizacja: Racibórz, ul. Ocicka 4

         Tel.: 32 417 85 56


     3. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-

          PEDAGOGICZNA

          Lokalizacja: Racibórz, ul. Jana 14

          Tel. 32 415 35 47


     Zakres pomocy: diagnoza, terapia      indywidualna, zajęcia grupowe, punkt konsultacyjny dla rodziców, poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne.


     4. POWIATOWE CENTRUM POMOCY

          RODZINIE

          Lokalizacja: Racibórz, ul. Grzonki 1

          Tel.:  32 415 20 28


     5. Miejskie CENTRUM PROFILAKTYCZNE

          „DROGOWSKAZ”

          Lokalizacja: Racibórz, ul. Londzina 46

          Tel.: 32 415 31 61


     6. CENTRUM SAMOTNEJ MATKI

          Z  DZIECKIEM „MAJA”

          Lokalizacja: Racibórz, ul. Sempołowskiej 5

          Tel.: 32 80548 49


     7. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

          Lokalizacja: Racibórz, ul. Sienkiewicza 1

          Tel.: 32 415 2650


     8. ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY

         WOJSKOWEJ – PION RODZINNY

         I NIELETNICH

         Lokalizacja: Racibórz, ul. Nowa

         (budynek sądu rejonowego)

         Tel.: 32 459 46 50     9. OŚRODEK INFORMACJI DLA OSÓB 

         NIEPEŁNOSPRAWNYCH

         Lokalizacja: Racibórz, Plac Okrzei

         Tel.:  32 415 44 08


     10. PERSONA- ośrodek interwencji

         kryzysowej

         Lokalizacja: Racibórz,

         ul. Karola Miarki 7/1, tel. 

         32/414-96-90


     11. OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA

         Tel.: 801 199 990

         (czynny codziennie od godziny 16.00 –

         21.00)


     12. NIEBEZPIECZNE SYTUACJE: Numer 112

          to numer alarmowy, pod który możesz

          zadzwonić, gdy znajdziesz się

          w niebezpiecznej sytuacji.


     13. POLICJA –  Numer 997

           Komenda w Raciborzu : tel. 32 459 42 00


     14. POGOTOWIE RATUNKOWE – Numer 999

            Pogotowie w  Raciborzu: tel. 32 755 51 20