• Oferta szkoły

    • Oferta szkoły

     Zapisy do klasy I rozpoczynamy!   

     Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi 

     im. Jana III Sobieskiego                                                    

     ul. Słowackiego 48 47-400 Racibórz, tel. 32 415 56 44                  

     http://www.sp15raciborz.edupage.org

     Oferta dla klas uczniów klas I w roku szk. 2023/2024

     Nasze mocne strony:

     1. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów: szeroko pojęta profilaktyka, rejestracja wejść i wyjść, karty magnetyczne, monitoring wizyjny
     2. Stawiamy na jasno określone zasady, normy akceptowane przez całą społeczność szkolną
     3. Uczymy uczniów samorządności, współdecydowania o sprawach dla nich ważnych
     4. Uczymy tolerancji i wrażliwości na krzywdę innych
     5. Nauka uczniów klas I – III odbywa się w oddzielnym segmencie budynku
     6. Dysponujemy doskonałą bazą dydaktyczną: przestronne, jasne korytarze i sale lekcyjne, jedna duża i dwie małe sale gimnastyczne,  sala zabaw „Radosna Szkoła”, wielofunkcyjne boisko  „Orlik” oraz plac zabaw, sala do zajęć korekcyjnych, siłownia w budynku szkoły i siłownia „pod chmurką”
     7. Sale dydaktyczne wyposażone są w nowoczesny sprzęt: tablice lub monitory interaktywne,  rzutniki multimedialne z dostępem do Internetu
     8. Naukę pływania prowadzimy od klasy I, natomiast od klasy IV uczniowie mają możliwość nauki w klasach sportowych pływackiej, lekkoatletycznej lub piłka nożna
     9. W szkole prowadzimy również gimnastykę korekcyjną dla uczniów z wadami postawy
     10. Każdy uczeń ma swoją osobną szafkę ubraniową, w której może również przechować podręczniki
     11. Oferujemy opiekę w świetlicy szkolnej od godz. 6.45 do 16.15, gdzie uczniowie spędzają czas odrabiając zadanie domowe lub na wspólnej zabawie i rozwijaniu kreatywności
     12. Umożliwiamy korzystanie z tanich, smacznych, dwudaniowych obiadów (posiadamy własną kuchnię)
     13. W szkole odbywają się również zajęcia pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia
     14. W szkole oprócz nauki języka angielskiego oraz drugiego języka obcego (języka niemieckiego lub języka hiszpańskiego) od klasy VII uczniowie mają możliwość nauki języka niemieckiego ojczystego
     15. Organizujemy zajęcia komputerowe oraz zajęcia z programowania, w tym praca z robotami Ozobotami
     16. Uczniowie korzystają na terenie szkoły z pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne dla uczniów z wadami wymowy, opieka pedagogów i psychologa
     17. Posiadamy bogate zbiory biblioteczne oraz dostęp do bezpiecznego Internetu dla uczniów i rodziców
     18. Wszyscy uczniowie przechodzą szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
     19. Mamy całodzienną opiekę pielęgniarki
     20. Zapewniamy korzystanie przez rodziców z dziennika elektronicznego (frekwencja, oceny, uwagi, zadania domowe, usprawiedliwienia)
     21. Uczniowie korzystają z rządowych programów, w ramach których otrzymują bezpłatnie mleko i jego przetwory oraz owoce, warzywa i soki, ucząc się zdrowych nawyków żywieniowych
     22. Bierzemy udział w różnych projektach edukacyjnych oraz wprowadzamy innowacje pedagogiczne
     23. Ponadto organizujemy: wycieczki dydaktyczne lub turystyczno – krajoznawcze, wyjścia na koncerty muzyczne, wyjazdy do teatrów, wyjścia do kina, wyjścia na lodowisko, udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych 

          

     Zapraszamy do przeczytania więcej o SP15

     https://sp15raciborz.edupage.org/a/6731?eqa=dGV4dD10ZXh0L2Fib3V0JnN1YnBhZ2U9NA%3D%3D     

     Serdecznie zapraszamy Państwa na wirtualny spacer  po szkole na stronie:

     http://www.wpanoramie.pl/sp15raciborz/

     zapoznania się z infrastrukturą szkoły:

     https://sp15raciborz.edupage.org/a/zwiedzanie-szkoly-1

     oraz do Galerii zdjęć, żeby przekonać się, jak dużo mamy do zaoferowania:

     https://sp15raciborz.edupage.org/photos/?eqa=ZXFhPWNHaHZkRzg5WVd4aWRXMG1jMlYwU1hORlpHbDBhVzVuUFhSeWRXVW1jMlYwUldScGRHbHVaMHhoZVc5MWREMHcmcGhvdG89YWxidW0mc2V0RWRpdGluZ0xheW91dD0w